Tin tuyển dụng
1 Thông tin tuyển dụng tháng 7- Nhân viên kinh doanh 02 người
2 Tuyển nhân viên kỹ thuật lắp đặt bảo hành máy xây dựng - 01 người
3 Tuyển nhân viên kinh doanh - 03 người