Dự án nổi bật

Ở thời điểm hiện tại, VIC GROUP tập trung 100% tâm lực, trí lực và tài lực vào dự án đầu tay là:
Vic Grand Square – Tháp biểu tượng TTTM, Tài chính và căn hộ đa chức năng tiêu chuẩn 5 sao.

Xem chi tiết