Cần cẩu gắn xe tải 10T
Đăng ngày 07-09-2013 Lúc 10:59'- 974 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc
Thông số cần cẩu:

tt Thông số Đơn vị KS1884
1 Công suất nâng tối đa KN·m 157
    kg 8000/2m
2 Trọng lượng nâng kg 3900/4m
    kg 1625/8m
    kg 700/13.2m
3 Tầm hoạt động tối đa m 13.2
4 Chiều cao nâng tối đa m 15
6 Áp suất định mức Mpa 21
7 Dung tích téc dầu L 140
8 Lưu lượng định mức ml/r 63
9 Loại cần   Hexagon/4 Section
10 Góc xoay (°) 0-78
11 Cần/Tốc độ thu cần m/s 13.5m/38s
12 Tốc mở góc o/s 0-78/18s
13 Dây móc Ø*m Ø10*110
14 Tốc độ xoay r/min 0-2.5
15 Tốc độ móc tời m/min 14
16 Chiều dài cần cơ sở mm 4300
17 Tổng chiều dài cần cẩu mm 13200
18 Khoảng cách chân chống mm 5650
19 Trọng lượng cẩu kg 3800
20 Góc cần tối đa (°) 78
21 Trọng lượng nâng định mức kg 8000